Ünlülerin Boşanma Avukatı

Ankarada avukatlık mesleğini icra edenler bol sayıda mevcuttur. Fakat çok iyi bir avukat bulmanız sadece iyi bir arama sayesinde olabilir. Nedeni kimi hukukçulara güven duymak oldukça zordur.Hukukçular basit düzeyde boşanma davalarına bakan avukatlar,icra davalarına bakan avukatlar,ceza davalarına bakan avukatlar ve bilişim hukuku avukatları olarak kategorilendirilebilir. Lakin hukukta diğer özel uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma Avukatları örnek olarak verirsek boşanma hukukuyla ilgili çok miktarda kanun maddesini bilmek zorundadırlar.Buna ek olarak çok iyi bir avukat edinmenizde yeterli değildir. Avukatın buna ek olarak alanında uzman konumunda bulunması da lazımdır. Bunu hukukçunun önceki davalarından anlamanız mümkündür. "Ankara iyi ceza avukatı" arama motorlarında çok fazla aranılan bir sözcük grubudur. Bununla birlikte "en iyi icra avukatı ankara" kelimeleri de çok fazla aranan sözcüklerdir.

Ülkemizde özellikle en çok görüşülen davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları aracılığıyla son derece profesyonel bir tarzda ilerlemektedir. Müvekkillerinin boşanma davasını hem maddi hem de manevi şekilde en az zararla sonlandırmalarını gerçekleştiren boşanma avukatları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanmakta olan eşler arasında bir anlaşma alanı sağlamak için gayret göstermektedirler. Bu nedenle eğer kocanızla nizasız bir şekilde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma davaları konusunda mütehassıs bir hukukçunun yardımları ile boşanma sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim davalarıdır. Dolayısıyla bilişim davalarında uzman avukatlara ihtiyaç fazlalaşmıştır. Lakin uzman bir bilişim hukuku avukatı edinmek uğraştırıcıdır. Çünkü bilişim avukatı sayısı çok değildir.

Boşanma davası iki tarzda açılabilir. Eğer eşler boşanma konusunda anlaşmışlarsa hakime müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin en az bir sene sürmüş olmasıgereklidir. Eğer birliktelik bir yıldan daha az devam etmiş ise eşler anlaşmalı biçimde evliliği sonlandırmak amacıyla müracaat edemezler. Bu halde çekişmeli biçimde müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir hukukçu tarafından hazırlanması iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli biçimde evliliği bitirmek için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliği bitirme gerekçesinin yerinde olması gerekir. buna ek olarak ayrılma nedeninin ispatlanması gerekir. Boşanma davalarında davayı açan eş iddiasını her çeşit kanıtla ispatlayabilir. Mesela facebook yazışmaları delil olarak kullanılabilir. Bu makaleyi okuyun Çekişmeli ayrılma davaları oldukça uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım istenmelidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15